Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Máy CNC 4 trục điêu khắc gỗ

Máy CNC điêu khắc gỗ chuyển giao cho khách
Trục XY dùng thanh răng xéo
Trục Z dùng vitme bi
Tất cả ray trượt hàng Hiwin
Khung sườn máy dầy dặn, chắc chắn