Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2015

Máy laser 1m3 x 90 chuyển giao tại TPHCM

Máy laser 1m2 x 90, ống phóng 100W, máy sử dụng ray trượt Hiwin, màn hình màu điều khiển,